Jdi na obsah Jdi na menu
 


Call of Duty 2-Britská kampan

18. 8. 2007

BRITSKÁ KAMPAŇ.

A. - Bitva o El Alemen.

1. - Diverzní nájezd.

Ocitli jste se na bojišti obsazeném fašisty, kteří zde mají několik center a podzemních bunkrů, takže se připravte na tuhé boje. Nejdříve musíte vyčistit tři stanoviště nepřátel. Z úkrytu postřílejte fašisty před vámi, poté postupujte dopředu a zlikvidujte nácky na prvním stanovišti. Poté pokračujte zákopem dopředu, likvidujte hakoše poschovávané za bednami a barely, pozor na několik parchantů nahoře nad zákopy, kteří vás napadají seshora. Pokračujte až k bunkru, seběhněte úplně dolů a vystřílejte v něm všechnu škodnou, poté se vraťte zpět do zákopů. Kousek odtud narazíte ne druhé stanoviště fašistů, jakmile se zbavíte všech nácků, pokračujte dál dopředu zákopem. Prostřílejte si cestu až na jeho konec, tam vpravo je vstup do dalšího bunkru, seběhněte tedy až dolů a i zde proveďte důkladnou deratizaci. Na konci vylezte nahoru po žebříku, připravte se nahoře na tvrdé napadení a to nejen střelbou, ale i granáty, nečekejte na nic a rychle všechny nácky postřílejte, tak jste vyčistili třetí a zároveň poslední fašistické stanoviště. Stejnou cestou přes bunkr se vraťte nazpět do zákopů až na místo, odkud jste sem přišli. Na první křižovatce odbočte doprava, prostřílejte si cestu dopředu k dalšímu bunkru, vyjděte ven ze zákopů (můžete vyčistit i tento bunkr), seběhněte dolů, postřílejte fašouny a tak se dostanete do tábora, kde se potkáte s kapitánem Pricem. Nyní obdržíte úkol zničit tři skladiště zbraní, pět skládek barelů s pohonnými hmotami a najít v nepřátelském bunkru důležité tajné dokumenty. Abyste zde obstáli, musíte se bít, jako lvi, neboť tady budou kolem vás svištět střely, jako divoké vosy. Vystřílejte tedy všechny fašisty, střílejte do barelů s pohonnými hmotami a rozstřelujte bedny s municí. Po třech stranách od vás v podzemí jsou hlavní sklady munice, postupně tudíž do nich vběhněte a na žlutě označené bedny uložte přísavné nálože, rychle vyběhněte nahoru na vyčištěné prostranství za kamarády, ať nezhebnete při obrovském výbuchu, který vzápětí nastane. Vydejte se doleva za kamarády, kde už na vás čekají spolubojovníci před dveřmi bunkru. Po domluvě s kamarádem tento přiloží na dveře nálože, takže se též ukryjte a po výbuchu, který vyrazí dveře, rychle vběhněte dovnitř. Prostřílejte si cestu až na konec bunkru, tam ze stolku seberte tajné dokumenty(obr.5) a rychle se vraťte zpět nahoru. Vyběhněte ven, utíkejte doprava za vašimi kamarády, tak doběhnete až k veliteli kapitánovi Priceovi, u kterého se přihlaste, tak skončíte tuto první britskou misi.

2. - Udržení linie.

V této misi budete muset ubránit jižní okraj města, poté jeho západní stranu, nato jihozápadní a nakonec jeho severní stranu. Není to úkol jednoduchý, budete muset poslouchat volání kamarádů o pomoc a přebíhat tam, kde vaši pomoc právě nejvíce potřebují. Fašistům se nesmí podařit vstoupit do města, jinak vaše mise skončí jako neúspěšná a budete muset začínat znovu od posledního automatického uložení, tedy od posledního splněného úkolu. Ocitnete se na jedoucí náklaďáku, už z něj můžete začít kropit fašouny před vám, jenom si dejte pozor, ať nezasáhnete v zápalu boje některého vašeho spolubojovníka. Jakmile se auto zastaví, seskočte dolů a utíkejte dopředu k vašim bojujícím kamarádům, ukrytým v zákopu, zalehněte za těžký kulomet a likvidujte proti vám z jižní strany přibíhající fašouny. Zvýšenou pozornost věnujte přijíždějícím transportérům, které přivážejí na bojiště fašistické pěší posily, můžete je likvidovat ještě dříve, než obrněnec zastaví a vojáci seskáčou dolů, tak jim zabráníte včas se zapojit do bojů. Obdržíte volání o pomoc ze západu města, takže se otočte a utíkejte dopředu, před sebou spatříte těžké dělo, použijte ho k likvidaci nácků na západní straně. Dělo má sice pomalé nabíjení, ale pokud střelíte do větších houfů nepřátel, potom nadělá velké škody. Z téhož děla potom můžete ostřelovat i nacistické pěšáky na jihozápadní straně, nyní obdržíte zprávu, že na severní stranu města útočí silné jednotky nepřítele. Nechejte tudíž dělo dělem a rychle ubíhejte na sever města, kde zalehněte za kulomet a likvidujte z něj útočící nacistickou pěchotu. Při této bohulibé činnosti obdržíte příkaz přesunout se rychle nahoru na střechu budovy opodál. Ponechejte tudíž radost z likvidace pěších nácků kamarádům, vběhněte do domu za vámi (utíká do ní před vámi jeden ze spolubojovníků), vyběhněte po schodech a po žebříku vylezte na rovnou střechu budovy. Nyní budete muset spolupracovat s vlastním dělostřelectvem, neboť na útočící tanky účinné zbraně nemáte. Fašistických pěšáků si vůbec nevšímejte, o ty se postarají vaši kamarádi sami, obraťte se na jižní stranu a jakmile se v dálce vynoří první německý tank, prohlédněte si ho dalekohledem (B), zaměřte na něj půlkruhový černý kurzor a jakmile tank zastaví, podejte údaje o jeho poloze vašemu dělostřelectvu (F), vpravo nahoře uvidíte ikonky děl, které střídavě rudnou, to děla nabíjejí, po odpočítání dělostřelectvo vypálí salvu a tank zničí. Totéž proveďte i s druhým tankem na této straně, potom si přeběhněte doprava na západní stranu, kde výše popsaným způsobem označte další dva tanky (není nutno čekat, až budou tanky zničeny). Poslední tři tanky na vás útočí ze severní strany, rychle je přes dalekohled označte a tak budou zničeny i tyto. Může se stát, že při této vaší činnosti vběhne nahoru za vámi na střechu nějaký ten rozlícený fašoun, no na toho by měli stačit na střeše s vámi přítomní kamarádi, takže se s jeho likvidací nezdržujte. Jakmile budou všechny tanky zlikvidovány, počkejte si, až za vámi přiběhnou nahoru vaši spolubojovníci a tak tuto nelehkou misi zakončíte.

3. - Operace "Přetížení".

Čeká vás tedy úkol pomoci Britům prorazit obrannou linii fašistů na EL Alamein. Postupujte tudíž vpřed a kryjte se za tankem před vámi, udržujte si ale patřičný odstup, jinak se tank hned zastaví. Jakmile zůstane stát sám, obejděte ho a vydejte se opatrně dopředu (můžete se i plížit- CTRL), zlikvidujte před vámi několik fašounů, tak dojdete k zákopům. Zlikvidujte nácky před vchodem do tunelu a poté do něj vběhněte také. Prostřílejte si cestu přes tunel až na druhou stranu, tam odbočte doprava a kryjte se znovu za tankem, postupujte za ním tak dlouho, až se tank zastaví před koncem. Tank odbočí doleva přes drátěné zátarasy, tudy tudíž neprojdete, dejte se tedy doprava, opět se můžete plížit, narazíte na zákop plný nepřátel, zlikvidujte je a seskočte do okopu. Prostřílejte si cestu téměř až na jeho konec, tam odbočte doprava a sejděte dolů do bunkru. Dole před schody je střílna a v ní Němčour, rozstřelte za ním přes střílnu barely s hořlavinou, tak zlikvidujete osazenstvo bunkru. Pokračujte dovnitř bunkru, na konci slezte dolů po žebříku, prostřílejte si přes něj cestu přes zbytek fašounů a na druhém konci vyběhněte tunelem ven. Kousek od vás na konci zákopu zlikvidujte první kanón, postřílejte kolem něj celou obsluhu, pokračujte zákopem dál, tak narazíte na druhé dělo, i tady zlikvidujte jeho obsluhu. Zahněte doprava a zlikvidujte posádku třetího děla, pak se vracejte zákopem zpět, odbočte vpravo, na konci zákopu z něj vyběhněte ven, překonejte krátkou vzdálenost a vskočte do protějšího zákopu, kde zlikvidujte hakoše. Pokračujte zákopem dopředu, postřílejte osazenstvo čtvrtého kanónu, pak pokračujte zákopem až na konec, kde vystřílejte obsluhu pátého, tedy poslední ho děla. Vraťte se kousek zpět, váš kapitán přiloží nálož na železné dveře, rychle raději odstupte, po výbuchu vběhněte do takto vytvořeného otvoru, seběhněte dolů a v místnostech postřílejte několik nácků. Proběhněte tunelem ven na volné prostranství, tady lze opět použít sniperku a pomoci kamarádům likvidovat fašouny kolem budov. Za velice účinné podpory tanků pokračujte vpřed, vyčistěte od nepřátel první budovu, pak se vraťte a vstupte do druhé. Zde musíte nejdříve zlikvidovat všechny nácky v budově, pozor na to, že jsou i na střeše, poté se vraťte o poschodí níž a vysílačkou(obr.6) se spojte s velitelstvím. Obdržíte slova uznání s komentářem, že tady konečně dostalo velení fašistických vojsk konečně to, co si už dávno zaslouží, tedy řádně na frak.

4. - Konec začátku.

Ocitli jste se na nákladním autě, cestou můžete pomoci kamarádům likvidovat nepřátelské cíle. Jakmile projedete městskou bránou, seskočte z korby, pozor na hakoše před vámi v kulometných hnízdech, rovnou se k nim ale nedostanete, brání vám v tom zátarasy. Vydejte se tudíž uličkou doprava, na rohu ulice postřílejte několik Fricků, ukrývajících se za sudy a pytli s pískem, poté zalehněte na jejich místa a zlikvidujte kulometčíky, kteří vás ohrožovali po příjezdu do města. Vyčistěte celé okolí a vstupte otevřenými dveřmi do budovy. Prostřílejte si cestu na její druhý konec, vyjděte ven dveřmi, budete znovu napadeni několika fašouny, pozor na ně, někteří budou po vás házet i granáty. Zbavte se těchto dotírajících parchantů, pokračujte dále vpřed až na pobřeží. Vpravo od vás stojí čtyři německá děla, postupujte opatrně k nim, likvidujte nácky na pobřeží i obsluhy děl, nezapomeňte ani na několik darebáků v oknech okolních budov. Jakmile se zbavíte fašistů u děl, prostřílejte si cestu dopředu až na konec pláže, která je chráněna od vody laserovými zábranami. Ve zdi na konci jsou dva vchody, vydejte se dál tím vpravo, zlikvidujte nácky kolem vás a při komunikační budově, sundejte i kulometčíka ze střechy budovy. Poté už můžete vstoupit do budovy, vyběhněte po schodech nahoru a na balkóně použije vysílačku, tak jste vyslali souřadnice umístění fašistických lodí vaší flotile, která tyto lodě zlikviduje. Vyběhněte zpět z budovy ven, následujte vaše spolubojovníky, pokračujte k otevřené bráně, z ulice na vás střílejí dva hakoši, které nejlépe zlikvidujete obyčejnou puškou. Pokračujte přes bránu a zadní uličkou až ke dveřím další budovy, dveře vlevo do ní se pokusí otevřít jeden z vašich kamarádů, výbuch však vyrazí dveře a kamarád zahyne. Do vzniklého dveřního otvoru hoďte rychle granát, tak zlikvidujete posádku v místnosti za dveřmi, po výbuchu vběhněte dovnitř. Proběhněte budovou, na druhé straně vstupte do ulice, přejděte přes ni do protější budovy, odtud můžete pohodlně a bez rizika zlikvidovat oba fašistické kulometčíky, kteří měli doposud ulici pod kontrolou. Postřílejte všechny nácky v okolí, nezapomeňte vyčistit střechy a balkóny. Jakmile zde bude bezpečno, seskočte dolů a přejděte do protější budovy s fašistickým symboly. Vyběhněte nahoru, postřílejte několik fašounů, v jedné z místností seberte důležité tajné dokumenty. Vraťte se dolů zpět před budovu, pošlete k čertu několik dalších nácků, kteří se pokoušejí o protiútok, můžete použít proti nim jejich vlastní kulomet. Přes bariéru neprojdete, odbočte tudíž doleva a projděte bránou. Pokračujte ulicí dopředu a po chvilce se už potkáte s vašimi kamarády. Společně s nimi vyběhněte nahoru po schodech do budovy vpravo a nyní již zcela bezpečně popojděte ke kapitánovi Priceovi, podejte mu hlášení, tím zakončíte tuto misi.

B. - Tanková brigáda.

1. - Útok Crusaderu.

Tato mise je velice jednoduchá a navíc i krátká, takže byste neměli mít žádný problém. Ovládáte svůj tank, s kterým musíte projet malým městečkem a následovat váš tankový konvoj. Odbočte tedy doprava ke konvoji vašich tanků, opěšalé nácky můžete kropit z kulometu vašeho tanku, nebo najíždět na ně a dělat z nich fašírku, můžete je také ignorovat, neboť nemají zbraně, kterými by vám mohli ani v tom nejmenším ublížit. Následujte tedy vaše tanky, po chvíli pokračujte za nimi doprava nahoru dál do kopce. Projeďte mezi pískovými dunami, tady už narazíte na fašistické tanky. Tank ovládáte kurzorovými šipkami, z kanónu střílíte levým tlačítkem myši a pokud se chystáte vystřelit, zastavte si tank pomocí mezerníku, vaše střelba tak bude daleko snadnější a přesnější. Jediný problém může spočívat v tom, že nepřátelské tanky mají o něco větší dostřel než vaše, které jsou ale zase mnohem pohyblivější a mají lepší manévrovací schopnosti, takže těchto vlastností vašeho tanku musíte využít. Jakmile obdržíte hlášení, že německé tanky jsou v dohledu, použijte dalekohled (B) a jakmile tank zachytíte, zaměřte na něj půlkruhový černý kurzor a vystřelte(obr.7). Německé tanky ale mají velice silně pancéřovanou přední část, takže se mezi nimi prohánějte a snažte se je picnout z boku, nebo zezadu. I tak ovšem budete potřebovat na zničení fašistického tanku dvě až tři rány, pokud jste ovšem nenapadli takový, který už nějakou tu pecku slízl od vašich kamarádů, pak stačí tento dodělat jedinou dobře mířenou ranou. Sledujte váš kompas vlevo, fašistické cíle jsou označeny žlutými hvězdičkami, takže zaměřte nos tanku, či hlaveň tak, aby se hvězdička usadila nahoře kompasu, tedy na severu. Jakmile všechny hvězdičky zmiznou, znamená to, že jste Němcům tanky zlikvidovali, vydejte se tedy za vašimi vpřed ujíždějícími kamarády a tak ukončíte misi.

2. - Hřeben "88".

Tato mise je pouze soubojem britských tanků s fašistickými a jejich dalekonosnými děly. Je velice těžké popisovat, kam se hnout, kam odbočit a co udělat. Německé tanky na rozdíl od jejich děl nestojí na místě, ale popojíždějí mezi pískovými dunami, takže vám nemohu určit souřadnice, kde se s nimi setkáte. Jak používat kompas k jejich vyhledávání, to jsem vám vysvětlila v předcházející misi, je to jediná pomůcka k tomu, abyste se s nimi střetli. Na začátku mise se vydejte za kolonou vašich tanků, vyjedete tak na kopec, poslouchejte i hlášení kamarádů, z kterého směru právě útočí další německý pancéř. Pěšáky opět můžete zcela ignorovat, nejsou pro vás nebezpečím, ničte ale fašistům i jejich zásoby beden s municí a uskladněné barely s pohonnými hmotami. Jakmile se vám podaří zničit všechny tanky a děla, misi automaticky ukončíte.

C. - Poslední pozice Romela.

1. - Únik obrněného vozidla.

Nyní vás čeká velice obtížný úkol a to zadržet fašistický útok do té doby, než k vám dorazí posily ve formě celé brigády z Toujane. Přejděte tudíž k oknu, zalehněte za kulomet a koste fašouny dole pod vámi v ulici a v oknech domů. Jakmile spatříte přijíždět opancéřované vozidlo, opusťte kulomet a otočte se, do místnosti po chvíli vpadnou nácci, které samozřejmě postřílejte a vyběhněte dveřmi ven, váš kapitán vás bude následovat. Venku odbočte doprava a pokračujte doleva, likvidujte fašisty, vstupte i do domu a udělejte tam čistku. Z okna zastřelte posledního nácka na vozidle a potom si prostřílejte cestu k opancéřovanému vozidlu, vstupte do něj a zaujměte pozici střelce. Máte nyní k dispozici těžký kulomet, který se však při dlouhém nepřetržitém střílení přehřívá, ukazatel jeho teploty sledujte velice pečlivě, ať nezůstanete bezbranní ve chvíli, kdy vás ohrožují tanky, či hakoši s bazukami. Starost o řízení vozidla přenechejte kapitánovi, poveze vás spolehlivě vpřed, vy jen sestřelujte Fricky, hlavně ty s bazukami, ostatní pěšáci vám neublíží, hodně jich přejede váš kapitán. Poslouchejte informace od vašich kamarádu, tito vás předem upozorňují na výskyt pancerfaustníků. Likvidovat lze i všechna auta, jakmile však dorazíte k tanku, počkejte chviličku, než ho kamarádi obejdou a zezadu mu střelte do barelu s pohonnými hmotami, tak tank zlikvidujete. Přepínat během jízdy lze i na vlastní zbraně, což vám ale nedoporučuji, neboť těžký kulomet je mnohem razantnější. Po nějaké chvíli této královské jízdy vám náckové vozidlo zničí, ale vy přežijete, jakmile se jen trochu vzpamatujete, odbočte do boční uličky a vyběhněte nahoru po schodech. Nahoře se setkáte s vašimi kamarády, které následujte, ale aktivně se podílejte na pobíjení fašounů. Tak se prostřílíte až k nákladnímu autu, kolem nějž je plno nepřátel, ty musíte všechny postřílet a pokračovat vpřed za kamarády, tak skončíte tuto misi.

2. - Návrat do Toujane.

Vezete se nyní na tanku, jste třetí za vedoucím tankem. Jakmile váš první tank hakoši zapálí, tento zatarasí cestu, takže si seskočte a dál pokračujte po svých. Narazíte na početný hlouček fašounů, můžete je zkusit postřílet čelně, ale méně riskantní je dostat se jim vedlejší uličkou do zad a odtud je mnohem pohodlněni postřílet. Pokračujte dál doprava, eliminujte další skupinku nácků, skryjte se a do kulometného hnízda naproti vhoďte ruční granát. Jakmile odtam Fricky vystrnadíte, můžete použít jejich kulomet proti dalším náckům, z ulice vlevo uslyšíte silnou kanonádu, dostaňte se tam uličkou ze severu, tak dojdete k budově, z které budete pod silnou palbou. Sundejte všechny fašouny z budovy, postřílejte i ty v okolí a před budovou, postupujte k budově. Jeden z kamarádů vám přistaví žebřík, vylezte tudíž po něm nahoru, přes střechu proběhněte na druhou stranu, tak už se setkáte s vašimi spolubojovníky. Seskočte dolů na povoz, z něj na zem, otočte se doleva, přeskočte zídku a následujte kamarády. Postřílejte Fricky před vámi, přejděte k prvnímu dělu, pro přesun používejte boční uličky ze dvou stran, je jedno, zda se k němu prostřílíte zprava, či zleva. Obsluhu kanónu zlikvidujete velice snadno, horší už je to s nácky, bránící ji z budovy shora, kryjte se, používejte pušku a po jednom je přesnými výstřely sundejte dolů. Jakmile prostor kolem děla a nad ním zcela vyčistíte, pokračujte nahoru, tak přejdete do další lokace, spatříte německý tank. Skrčte se za zídku a ve vhodný okamžik přeběhněte ulicí dolů, vyčkejte, až přijedou britské tanky, které zapálí ten fašistický. Prošmátrejte všechny boční uličky a zničte obsluhy tří dalších děl, pokračujte za kamarády a pomáhejte jim likvidovat nepřátelskou pěchotu. Jakmile zlikvidujete obsluhu čtvrtého, tedy posledního děla, obdržíte nový a závěrečný úkol, obsadit mešitu ve středu města. Dostat se k ní není těžké, neboť její kopule ční vysoko nad ostatními budovami, před ní se dobře kryjte a z pušky sestřelujte vždy vojáka nahoře u kulometu. Vyčkejte, až jeho místo zaujme další přiběhnuvší nácek, toho picněte též a to dělejte tak dlouho, až už žádný nevyběhne. Je to nejjednodušší způsob jak parchanty zlikvidovat, čelní útok není tím nejvhodnějším řešením. Připravte si samopal a vyběhněte po schodech na vrchní terasu mešity, vystřílejte poslední zbytky Fricků, z kulometu pobijte přibíhající nácky pod vámi. Spojíte se s kamarády a tím tato mise končí.

3. - Útok na město Matmata.

Opět se vezete v autě, máte nějaký nepříjemný pocit, projedete branou a padnete nacistům do léčky, cestu vám zahradí jejich náklaďák, do kterého narazíte. Rychle vběhněte doprava do rohu, otočte se a puškou postřílejte nácky nahoře na hradbách, poté přejděte na druhou stranu a pomozte kamarádům pobít zbytek Fricků. Jeden z vašich kamarádů otevře vpravo bránu, vběhněte tedy do ní, likvidujte Fricky po levé straně, několik jich je i na střechách. Pokračujte do ulice vlevo, zlikvidujte několik skupinek zarputile se bránících fašounů, na křižovatce zlikvidujte poslední. Odbočte vlevo do další ulice, vpravo zastřelte kulometčíka, přes kterého jste před chvílí nemohli pokračovat ulicí doprava, postupujte však dál stále doleva. Jeden z kamarádů tam vhodí kouřový granát, tak se honem rychle odeberte přes ulici do domu, když jste před tím sundali dalšího kulometčíky v okně domu. Vyběhněte po schodech nahoru a vstupte dovnitř, zde použijte německý kulomet k likvidaci nácků na ulici, po které jste sem přišli i na ulici s ní sousedící. Jakmile tyto prostory vyčistíte, seběhněte zpět dolů na ulici, pokračujte dál za budovu a zbavte ulici fašistů. Objeví se ale jejich obrněný transportér, střílející z kulometu, nejlepší je se krýt a počkat na váš tank, za ním postupovat vpřed a jakmile tank zničí německý transportér, postřílejte jeho obsluhu a krytí tankem jděte dopředu za ním. Na konci ulice váš tank Němci zapálí, takže dál již musíte postupovat vpřed sami. Prostřílejte si cestu až k protiletadlovému dvojčeti za bránu, použijte ke krytí kouřový granát, hned nato ruční tříštivý, poběžte k flaku a ze samopalem postřílejte zbytky fašounů. Ještě ale nejste hotovi, na hradbách se objeví další nácci, které musíte likvidovat, dokud neobdržíte rozkaz k použití německého flaku k likvidaci německých útočících letounů(obr.8). Přejděte tedy k flaku, použijte ho (F) a sestřeluje letadla tak, že vždy se zaměříte na to první, které nalétává vpřed nad vámi zezadu. Jakmile se vám podaří sestřelit všechna útočící letadla, zakončíte úspěšně tuto misi a zároveň se vám zpřístupní poslední kampaň, tedy Americká. No tuto zatím ignorujte a pokračujte dál v Britské kampani.

D. - Bitva o Caen.

1. - Váleční zajatci.

Nyní vás čekají další úkoly a to zabezpečit vesnici Beltot, zlikvidovat dvě nepřátelské baterie minometů, poté následovat kapitána Pricea a chránit ho, vrátit se s Mac Gregorem zpět a nalézt nákladní auto pro odvoz vězňů a přijet s ním zpět pro zajatce a zraněné kamarády. Postupujte tudíž dopředu do zahrady, kryjte se za nízkou zídkou, musíte postřílet všechny nácky, vyběhnuvší proti vám. O kousek dále před vámi byste se ocitli pod hustou nepřátelskou palbou, takže nechoďte přímo dopředu, nýbrž pokračujte vpřed pravou stranou (můžete i zleva, ale to vám nedoporučuji), tak padnete fašistům do zad a rychle jich co nejvíce postřílejte, zničte jim první minometnou baterii, poté se jejich zbytky stáhnou do bezpečí budovy. Pronásledujte je tedy tam, kryjte se na protější straně u zborcené zdi, počkejte chvíli, dokud jeden z vašich kamarádů nezlikviduje granátem kulometčíka v kulometném hnízdě dole pod vámi. Potom vyběhněte dolů na dvorek a postřílejte na něm všechny fašouny, jakmile se vám to podaří, vstupte do budovy vlevo od té, odkud střílel fašistický kulometčík. Vyběhněte do poschodí nahoru a udělejte pořádek dole za cestou na druhé straně, poté se vraťte zpět dolů do přízemí, vyběhněte ven a vydejte se doprava. Vstupte do protějšího domu před vámi, postřílejte všechny nácky v poschodích, pak se vraťte a vejděte zadními dveřmi na zdí ohraničený dvorek, kde zlikvidujte obsluhu druhého minometu. Vraťte se zpět před dům a prostřílejte si cestu přes volné prostranství na západ, odtud kolem zdi se dejte na jih a na konci vstupte do rohové budovy. Za rožkem je další dům plný fašistů a v něm kulometné hnízdo, vyběhněte tedy v budově, v níž se právě nacházíte, po schodech nahoru a seshora budete mít krásný výhled na zmíněné kulometné hnízdo, jehož obsluhu odsud poměrně lehce a snadno postřílíte. Seběhněte po schodech zpět dolů a vběhněte do budovy, v níž jste právě pobili kulometčíky, likvidujte v ní zbylé fašisty. Jakmile se vám to podaří, kapitán Price vyrazí násilím dveře, vedoucí na dvůr, tam se vám vzdávají Frickové, které postřílet nesmíte, jsou tam i vaši zajatí a ranění kamarádi, takže nyní pro ně musíte sehnat náklaďák. Následujte zpět vašeho spolubojovníka Mac Gregora, budete se vracet zpět až téměř na samý začátek této mise, cestu si musíte prostřílet až k náklaďáku. Mac Gregor usedne za řízení, vy si vyskočte na korbu (F) a tak se rozjedete. O řízení se nestarejte, to zařídí váš kamarád, cestou likvidujte hloučky fašistů ze samopalu, narazíte na fašistický tank, který vás počne pronásledovat. Nachystejte si bazuku (3), ve vhodnou chvíli ho z ní poctěte, stačí tři přesné zásahy, abyste ho zapálili dřív, než on zničí váš náklaďák. Tak dojedete zpět na místo před dům, na jehož dvorku jste zanechali zajatce, seskočte s korby a dostanete slova uznání, což je konec této mise.

2. - Křižovatky.

Nyní bude vaším dalším úkolem zabezpečit křižovatky ve městě pro váš přijíždějící konvoj. Abyste to dokázali, svedete těžké boje, musíte najít bazuku a zničit fašistický tank. Následujte kapitána Priceho a vaše kamarády, popojděte kousek dopředu a jakmile budete pod palbou fašistů z druhé strany ulice, vběhněte do domu vpravo, v ní zlikvidujte několik nácků, přejděte přes něj na druhou stranu, vyběhněte ven druhou stranou z domu, jste na stejné ulici, ale o kus dále. Přeběhněte na levou stranu, skrčte se za zeď a odtud si prostřílejte cestu dál do rozbombardovaného domu. Z něj se vydejte do boku, z kterého vás ohrožovali nácci, které odtud lehce zlikvidujete za vydatné pomoci kamarádů. Vběhněte do domu, zlikvidujte zbytky nacistů, dole na ulici se objevil tank. Vyběhněte nahoru po schodech, kde naleznete bazuku, seběhněte níž a z okna zničte německý tank, měly by vám stačit dva přesné zásahy do jeho boční strany. Nyní se vraťte zpět do rozbitého baráku, z kterého jste sem přeběhli, tam se setkáte s vašimi spolubojovníky, kteří už tam na vás čekají. Přeskočte zídku a spolu s nimi se vydejte na otevřené prostranství, z něj odbočte do budovy vlevo, postřílejte v ní fašouny a vyběhněte po schodech nahoru. Přistupte k oknu a pobijte fašisty na dvoře, pozor na kulometčíka, poté seběhněte dolů a vejděte na nyní již vyčištěný dvorek, z něj vejděte do protější budovy. Zde taktéž vyběhněte po schodech nahoru a z okna dejte náckům opět na zadek, jakmile postřílíte většinu fašounů v oknech obou domů před vámi, vyběhněte na ulici a společně s kamarády a kapitánem Pricem pokračujte ulicí dopředu. Asi v polovině ulice je napravo silný strom, ukryjte se za něj, před vámi se totiž objeví německý obrněný transportér. Vyčkejte, až jeden z kamarádu vběhne do ulice a z bazuky ho zničí(obr.9), pak se rozběhněte na konec ulice a vběhněte do protějšího domu. Z okna domu pobíjejte přibíhající nácky a braňte jim tak obsadit křižovatku. Jakmile zde fašouny zlikvidujete, vyběhněte ven a společně s kapitánem i kamarády se vracejte ulicí zpět, kapitán vyrazí bránu, proběhněte dovnitř a vstupte do budovy farmáře, kde vystřílejte všechny fašouny. Jakmile se všech nácků zbavíte, vyběhněte na dvůr a utíkejte ke stodole, kterou obejděte zezadu, tak se obratně vyhnete oknům plným hakošů a posledními dveřmi vstupte dovnitř, kde zlikvidujte několik nácků. Poté přistupte k vysílačce, kterou vyřaďte z provozu (F) a připravte se na tvrdý nápor Němců. V domě jsou dva kulomety, jeden v přízemí a druhý v poschodí, já zalehla za ten v přízemí a musíte odrazit celkem pět vln zoufale útočících fašounů, kteří se snaží prostřílet se do stodoly. Jakmile zlikvidujete jejich pěchotu, dorazí jim posila v podobě německého tanku, rychle tudíž opusťte kulomet a v klidu vyčkejte, než ho vaši kamarádí vyřadí z boje. Jakmile se tak stane, spojte se s kamarády a všichni společně se vracejte na křižovatku, kterou jste před chvílí tak statečně bránili. Přistupte k vašemu projíždějícímu konvoji, čímž tuto misi zakončíte.

3. - Tank Tygr.

Postupujte dopředu krytí vaším tankem, ale dávejte pozor, váš tank hakoši po chvíli zapálí. Při první příležitosti tedy odbočte doprava, pobijte nácky v oknech budovy před vámi, poté do ní vběhněte a důkladně ji očistěte od Friců. Poté vyjděte ven, na kompase se vám objeví cíle A, B, C, D a E. Takže nejdříve se vydejte k cíli A, projděte dírou ve zdi a projděte jí vpřed. Odbočte doprava k Radnici (cíl A), před ní zlikvidujte několik fašounů, vstupte dovnitř a dávejte pozor, neboť je plná nácků. Tady je dobré preventivně hodit předem za každý rožek granát a jako zbraň používat samopal, neboť se zde nepřátelé vyskytují ve větších skupinkách. Jakmile v budově bude bezpečno, vyběhněte ven a postřílejte nácky v okolí, kde to lze, tak si trochu pročistíte další cestu dál. Dorazíte do středu města, prostřílejte si cestu doprava přes rozvaliny k Poště (cíl B), kterou rovněž musíte řádně vybílit. Jakmile zde bude klid, vyběhněte ven z Pošty zadním vchodem a úzkou uličkou zprava dorazíte k dělu (cíl C), u kterého zlikvidujte do jednoho celou obsluhu. Seberte se a od děla pokračujte do budovy před vámi, vnikněte dovnitř a pošlete všechny nácky k čertu, zde jich ostatně mnoho není, takže budete mít méně práce. Z okna této budovy likvidují vaši kamarádi fašouny před kostelem, přidejte se k nim a po chvíli seběhněte zpět dolů, přeběhněte ulici a vstupte do kostela (cíl D). Zde už je fašounů povícero, jakmile se jich zbavíte, vyběhněte z kostela ven, přeběhněte podle kompasu ulici, obsaďte malou budovu před vámi, odkud můžete poslat opět na věčnost několik nácků. Vyběhněte ven, vydejte se dozadu za tuto budovu a vstupte do budovy Německého velitelství (cíl E). Zde už je fašistů jako zrnek máku, jakmile se zbavíte posledního nácka, seběhněte dolů a zjistěte, zda venku se nepotuluje ještě nějaký hakoš, pokud ne, obsazením Německého velitelství mise končí.

4. - Brigáda.

Následujte kapitána Priceho a vaše spolubojovníky vpřed, odbočte doprava do stodoly a v ní postřílejte fašouny. Jakmile skončíte s jejich likvidací, váš kapitán vydá příkaz ke zničení obsluh dvou minometů, jakmile váš kamarád vyrazí vrata, vyběhněte všichni společně ven a utíkejte doprava k budově, plné nácků, pobijte v ní všechny Fricky. Sledujte kompas, na kterém se objevila první hvězdička, jako cíl minometu, tak se k němu prostřílejte a postřílejte jeho obsluhu. Sledujte další hvězdičku na kompase, prostřílejte si cestu vpřed přes oblast s vybombardovanými domy a zídkami, které přeskakujte, na konci narazíte na uličku. Zde je sice plno fašistů, ale terén vám umožňuje velice dobré krytí, až si prostřílíte cestu na konec, vlevo zničte další obsluhu minometu (dobře se kryjte a puškou zdálky obsluhu postřílejte, můžete jí poslat i několik pozdravů ve formě granátů). Jakmile splníte i tento úkol, přes zničenou oblast se vracejte zpět společně s kamarády, po cestě u jedné budovy kamarád vyrazí dveře, projděte přes ni na dvorek. V parku před vámi se probijte až k zídce, odkud zlikvidujte kulometčíka, který brání kamarádům pokračovat vpřed, můžete také přeskočit zídku zleva a picnout ho zezadu. Nyní jste se ocitli na dvoře před Německým velitelstvím, tak si do této budovy prostřílejte vstup, uvnitř se pusťte s vervou do likvidace fašounů. Přes dva domky po stranách projděte až na samé velitelství, zlikvidujte nácky na dvorcích, vstupte do sklepa a i zde proveďte důkladnou očistu, zde se vám budou velice hodit granáty. Všichni přes sklep vstupte do budovy, jakmile zde bude čisto, přistupte ke kapitánovi, který se vysílačkou spojí s velitelstvím. Nyní vám poběží časový limit, v kterém musíte udržet budovu velitelství pod vaší kontrolou. Vyběhněte před budovu, zalehněte za kulomet a bijte přibíhající nácky hlava, nehlava. Jakmile hakoši použijí kouřové clony, vraťte se do budovy, najděte v místnosti druhý kulomet, z kterého pokračujte dál ve vaší bohulibé činnosti, pobíjejte je tak dlouho, dokud se neobjeví německý tank (dostanete hlášku). U sebe máte výbušné nálože, takže vyběhněte z budovy ven, prostřílejte si cestu k otvoru ve zdi, proskočte jím, nyní můžete použít i dýmový granát pro vlastní krytí a zezadu se přibližte k tanku, na který umístěte nálož a rychle se ukryjte do bezpečí. Jakmile se vám podaří tank eliminovat, fašistům přejde chuť na další útok a stáhnou se. Vraťte se tedy zpět k budově velitelství, jděte na dvorek a promluvte si s kapitánem, tak zakončíte nejenom tuto misi, ale zároveň i celou britskou kampaň.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cod 2

(tomi-gun, 27. 7. 2008 20:49)

Cus hele musis zamirit primo na ty tanky a chvili pockat,mel by ti taky odpovedet a kecat neco do vysilacky,zkus neco jinyho nes f,zkus trela levy tlacitko mysi nebo neco jinyho,kdys ti to nepujde napis mi icq 443534046

pomoc

(WORAS, 27. 7. 2008 15:44)

zdarec hele ja sem na ty střeše a vezmu si dalekohled zmačknu F a nic se nestane co stim mam delat ols porať